Zákazové značky

Cena

3678
13678
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
od €36

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - (263) Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ak nie je skôr skončené inak....

Kód: 25572/REF
Koniec viacerých zákazov
od €36

Koniec viacerých zákazov - (267) Značka Koniec viacerých zákazov končí platnosť značiek Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné automobily, Najnižšia...

Kód: 25542/REF
Koniec zákazu predchádzania
od €36

Koniec zákazu predchádzania - (264) Značka Koniec zákazu predchádzania končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Zákaz predchádzania, ak nie je skôr skončené inak. Vyhotovenie: Zn plech so...

Kód: 23997/REF
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
od €36

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily - (265) Značka Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Zákaz predchádzania pre...

Kód: 24003/REF
Maximálna dĺžka
od €36

Maximálna dĺžka - (244) Značka Maximálna dĺžka, zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke. Vyhotovenie: Zn plech so...

Kód: 23973/REF
Maximálna hmotnosť
od €36

Maximálna hmotnosť - (240) Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na...

Kód: 23988/REF
Maximálna hmotnosť na nápravu
od €36

Maximálna hmotnosť na nápravu - (241) Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť...

Kód: 23991/REF
Maximálna šírka
od €36

Maximálna šírka - (242) Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je...

Kód: 23982/REF
Maximálna výška
od €36

Maximálna výška - (243) Značka Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu, zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je...

Kód: 23985/REF
Najvyššia dovolená rýchlosť
od €36

Najvyššia dovolená rýchlosť - (253) Značka Najvyššia dovolená rýchlosť zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým...

Kód: 26787/REF
Povinnosť zastaviť vozidlo
od €36

Povinnosť zastaviť vozidlo - (245) Značka Povinnosť zastaviť vozidlo zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza...

Kód: 25539/REF
Zákaz odbočenia
od €36

Zákaz odbočenia - (215) Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG – 7 rokov – REF1...

Kód: 29814/REF9
Zákaz otáčania
od €36

Zákaz otáčania - (216) Značka zakazuje otáčanie. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG – 7 rokov – REF1 retroreflexná fólia 3M...

Kód: 29415/REF
Zákaz predchádzania
od €36

Zákaz predchádzania - (254) Značka Zákaz predchádzania zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým...

Kód: 23994/REF
Zákaz predchádzania pre nákladné automobily
od €36

Zákaz predchádzania pre nákladné automobily - (255) Značka Zákaz predchádzania pre nákladné automobily zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou...

Kód: 24000/REF
Zákaz státia
od €36

Zákaz státia - (271) Značka Zákaz státia sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie...

Kód: 25533/REF
Zákaz vjazdu
od €36

Zákaz vjazdu - (230) Značka Zákaz vjazdu zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka Jednosmerná Premávka. Vyhotovenie: Zn plech so...

Kód: 23946/REF
Zákaz vjazdu autobusov a trolejbusov
od €36

Zákaz vjazdu autobusov a trolejbusov - (233-53) Značka Zákaz vjazdu autobusov a trolejbusov v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov a trolejbusov na cesty, ktoré svojimi...

Kód: 23958/REF
Zákaz vjazdu bicyklov
od €36

Zákaz vjazdu bicyklov - (233-58)Značka Zákaz vjazdu bicyklov zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.Vyhotovenie:Zn plech so zahnutým lisovaným...

Kód: 23967/REF
Zákaz vjazdu motocyklov
od €36

Zákaz vjazdu motocyklov - (233-56) Značka Zákaz vjazdu motocyklov zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora...

Kód: 23961/REF
Hore
Ďalšie produkty
38 položiek celkom
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
prove
Najväčší e-shop
dopravného značenia