Cena

21239
121239
Hospodárske zvieratá
od €36

Zvieratá - (146-10,20) Značka Zvieratá upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom...

Kód: 23898/907
Chodci
od €36

Chodci - (140) Značka Chodci upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne. Vyhotovenie: Zn plech so...

Kód: 23886/907
Jazda po krajnici
od €238,80

Jazda po krajnici - (280-50,51) Značka umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh. V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje...

Kód: 26901/REF
Jediné vozidlo
od €30

Jediné vozidlo - (522-50,60) Dodatková tabuľka Jediné vozidlo vyznačuje maximálnu hmotnosť pre jediné vozidlo. Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom. Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG...

Kód: 29376/REF7
Jednosmerná premávka
od €48

Jednosmerná premávka - (321) Značka Jednosmerná premávka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou Zákaz vjazdu všetkých vozidiel. Značka sa umiestňuje v mieste,...

Kód: 25575/REF
Kategória tunela
od €30

Kategória tunela - (521-50-53) Dodatková tabuľka Kategória tunela vyznačuje kategóriu tunela B-E. Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom. Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG – 7 rokov –...

Kód: 29358/REF
Klesanie
od €36

Klesanie - (112-4-20) Značka Nebezpečné klesanie upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza...

Kód: 25527/REF
Kolóny
od €36

Kolóny - (130) Značka Kolóny upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom...

Kód: 23913/630
Koniec bicyklovej cesty
od €50,40

Bicyklová cesta - (324) Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG – 7 rokov – REF1 retroreflexná fólia 3M II.trieda HIP –  10 rokov – REF2 Rozmer:...

Kód: 29913/REF/VE
Koniec cesty pre motorové vozidlá
od €48

Koniec cesty pre motorové vozidlá - (312) Značka Koniec cesty pre motorové vozidlá označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá....

Kód: 25662/REF
Koniec diaľnice
od €66

Koniec diaľnice - (310) Značka Koniec diaľnice označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom...

Kód: 25656/REF
Koniec hlavnej cesty
od €34,80

Koniec hlavnej cesty - (303) Značka Koniec hlavnej cesty informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka používa len pred skončením dlhšieho...

Kód: 25650/REF5
Koniec jazdy po krajnici
od €238,80

Koniec jazdy po krajnici - (282-50,51) Značka končí platnosť predchádzajúcej značky Jazda po krajnici a Opustite krajnicu. Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom. Fólia: retroreflexná fólia 3M...

Kód: 29439/REF
Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti
od €49,20

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti - (260) Značka Koniec príkazu končí platnosť značiek, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným...

Kód: 26781/REF
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
od €36

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - (263) Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ak nie je skôr skončené inak....

Kód: 25572/REF
Koniec nízkoemisnej zóny
od €48

Koniec nízkoemisnej zóny - (249) Značka Koniec nízkoemisnej zóny vyznačuje koniec oblasti nízkoemisnej zóny kde je potrebné aby vozidlo bolo označené ekologickou známkou. Zn plech so zahnutým...

Kód: 25629/REF
Koniec obce
od €75,60

Koniec obce - (306-50, 51, 52, 60, 61, 70) Pre veľkosť 2 je štandardná hodnota E=18 mm, pre veľkosť je štandardná hodnota E=24 mm.Pri priestorových obmedzeniach je však možné túto hodnoty zmenšiť...

Kód: 29898/REF/VE/1
Koniec obytnej zóny
od €56,40

Koniec obytnej zóny - (316) Značka Koniec obytnej zóny vyznačuje oblasť, kde už neplatia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne. Vyhotovenie: Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom...

Kód: 25623/REF3
Koniec parkovacej zóny
od €78

Koniec parkovacej zóny - (278) Značka Koniec parkovacej zóny vyznačuje koniec oblasti, kde bolo státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach. Zn plech so zahnutým lisovaným...

Kód: 25647/REF3
Koniec pešej zóny
od €78

Koniec pešej zóny - (318) Značka Koniec pešej  zóny vyznačuje koniec oblasti určenej pre chodcov. Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom Fólia: retroreflexná fólia 3M I.trieda EG – 7 rokov...

Kód: 29907/REF/VE3
Hore
Ďalšie produkty
163 položiek celkom
Garancia doručenia
nepoškodeného tovaru
prove
Najväčší e-shop
dopravného značenia