shopping_cart
DOPRAVNÉ ZNAČENIE > Dopravné kužele
 

Dopravný kužeľ - reflexný

Dopravný kužeľ - reflexný
Dopravné kužele sa používajú najmä na označovanie krátkodobých pohyblivých pracovných miest (napr. pri aplikácii VDZ). Vymedzuje sa nimi plocha, do ktorej je zakázané vchádzať. Dopravné kužele tvoriace pozdĺžnu uzávierku na diaľniciach a na cestách pre motorové vozidlá sa umiestňujú pri dĺžke uzávierky do 500 m v odstupe najviac 18 m a pri uzávierke dlhšej ako 500 m v odstupe najviac 50 m. Na priečnu uzávierku na ostatných PK sú potrebné najmenej tri dopravné kužele, ktoré sa umiestňujú tak, aby ich priečne rozstupy boli 0,6 m až 1 m a pozdĺžne rozstupy 1 m až 2 m.

Fotogaléria

Dopravný kužeľ - reflexný

Cenník

popis cena bez DPH  
Výška 50cm, fólia triedy I. 14,00 €
shopping_cart
Výška 75cm, fólia triedy I. 18,00 €
shopping_cart
Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás