shopping_cart
DOPRAVNÉ ZNAČENIE > Detské dopravné ihrisko
 

Detské dopravné ihrisko

Detské dopravné ihrisko
Dopravná výchova je jedným z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie. Prostredníctvom dopravnej výchovy je možné získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Účelom detského dopravného ihriska je vytvoriť také podmienky pre budúcich účastníkov premávky, aby si osvojili základné vedomosti, znalosti a zručnosti pre pohyb po dopravných komunikáciách.
Rozmery a polomery smerových oblúkov sú prispôsobené pre jazdu na detskom bicykli.
Križovatky, okružné križovatky sú doplnené zvislým dopravným značením. Dopravné značky sú umiestnené v gumových podstavcoch z dôvodu lepšej manipulácie. Zvislé dopravné značky sú vyhotovené zo Zn plechu, so zahnutým lisovaným okrajom. Značky sú veľmi odolné a pevné, ale zároveň i bezpečné.

Fotogaléria

Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko
Detské dopravné ihrisko
Pre dostupnosť, parametre a cenu nás prosím kontaktujte